Pateicoties VKKF atbalstam, deju skolā “Dzirnas” izveidota tradicionālās mūzikas telpa.

 

“Trīdradē” pieejamas 5 Latgales, 5 Kurzemes kokles (meistars Kārlis Lipors”, 10 mandolīnas, 10 stabules (meistars Aleksandrs Maijers), virstoņu flauta (meistars Aleksandrs Maijers) , cītara un cimbala (meistars Ilmārs Pumpurs), 2 akordeoni, 2 dūdas (meistars Eduards Klints), celma bunga (meistars Juris Palelionis), bubins (meistars Ilmārs Pumpurs), 10 svilpaunieki (meistars Aleksandrs Maijers).

https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/250562/tridrade-jauna-tradicionalas-muzikas-telpa

https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/etno-vestis/deju-skola-dzirnas-izveidota-tradicionalas-muzikas-telpa-tridrad.a155460/