Izglītības un kultūras platforma “Trīdrade” piedāvā kursus tradicionālās mūzikas iepazīšanai.

Auditorija -vispārizglītojošo skolu mūzikas pedagogi.

Kursu programma 40 stundu apjomā:

Tematika Stundu skaits Metodes un pārbaudes formas
Tautasdziesmas jēdziens, klasiskā tautasdziesma. Pedagogi veido izpratni par jēdziena izcelsmi, terminoloģiju, klasiskās tautasdziesmas veidiem, pazīmēm, stilu, formu, kompozīciju, valodas īpatnībām. 4 Lekcija, diskusija, ierakstu klausīšanās, praktiska muzicēšana. Pārbaudes forma – anketēšana.
Tradicionālās mūzikas vākšana un pētniecība. Pedagogi izzina tradicionālās mūzikas avotus, iepazīstas ar aktuālākajām tendencēm tradicionālās mūzikas pētniecībā. 4 Lekcija, materiālu (grāmatu, videomateriālu, interneta vietņu) iepazīšana. Pārbaudes forma – darbs grupās, pašnovērtējums.
Teiktās melodijas. Izcelsme, pētījumi, melodiskā veidojuma tehnikas, uzbūve. 2 Lekcija, mūzikas klausīšanās. Pārbaudes forma – dziedāšana.
Senā slāņa daudzbalsība. Burdons. 2 Lekcija, mūzikas klausīšanās. Pārbaudes forma – klausīšanās un mūzikas analīze.
Jaunā slāņa daudzbalsība. Pētniecība. Dienvidkurzemes leiši. Dzīdošana ar pusbolsu Ziemeļlatgalē. 3 Lekcija, mūzikas klausīšanās. Pārbaudes forma – dziedāšana grupās.
Tradicionālā katoliskā mūzika Latgalē. Vēsture, maija dziedājumi pie krusta, mirušo ofīcijs, dīva dzīsmes. 3 Lekcija, video. Pārbaudes forma – anketēšana.
Tradicionālā dziedāšana. Vokālās tehnikas, stila īpatnības kultūrvēsturiskajos novados – suiti, Dienvidkurzeme, Ziemeļlatgale, Dienvidlatgale, Sēlija, Vidzeme, Zemgale. 8 Lekcija, diskusija, mūzikas klausīšanās, analīze, praktiska muzicēšana. Pārbaudes formas – dziedāšana un ierakstu analīze.
Austrumbaltijas refrēndziesmas. Senākais un jaunākais slānis, žanriskā specifika, forma, uzbūves principi. 2 Lekcija, praktiska muzicēšana.
Tautas mūzikas instrumenti. Dokumentācija, pētniecība, praktiska muzicēšana. 8 Lekcija, diskusija, instrumentu spēle.
Konstruētā tradīcija, mūsdienu spēka dziesmas, rituāli un mīti par tiem. Iemesli, vēsturiskie procesi. 3 Lekcija, diskusija. Pārbaudes forma – eseja.
Kursa izvērtējums un atgriezeniskā saite. 1 Diskusija, anketēšana.